Standhoudersinformatie 2018

Huurvoorwaarden

* Aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van een email (massagepraktijk-moksha@hotmail.com). Na uw schriftelijke inschrijving krijgt u een bevestiging inclusief de huurvoorwaarden. De factuur die daarop volgt dient voldaan te worden binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer. Pas dan is uw plaats gegarandeerd. Mocht de betaling niet zijn voldaan dan komt uw plaats te vervallen.

* Annulering dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via email: massagepraktijk-moksha@hotmail.com.

* Bij annuleren worden de volgende regels gehanteerd: tot 4 weken aan de beurs retour van het gehele bedrag, 4 weken tot aan de beursdata geen restitutie mogelijk.

* Indien u producten wilt verkopen dient u een winkelstand te huren (maximaal 2.60 x 70). Indien u wilt een behandeling wilt uitvoeren (behandeltafel dient u zelf mee te nemen) dient u een behandelstand te huren (maximaal 3.30 x 70). Indien u wilt masseren op een massagestoel (deze dient u zelf mee te nemen) dient u een massagestand te huren (maximaal 2.00 x70). Voor promotie van uw bedrijf of iets waar u maar 1 tafel voor nodig heeft dient u een ´promotie´ standplaats te huren (maximaal 1.30 x 70). Geeft u dus duidelijk in uw email weer wat u wilt gaan doen op de beurs. Geef ook aan of u stroom nodig heeft. Op een later moment is het niet mogelijk om veranderingen aan te brengen qua ruimte en stroom. Het meenemen van eigen verlengsnoeren wordt door de locatie niet op prijs gesteld. Voor de beurs is het volgende mogelijk: 3 behandelstands voor beautybehandelingen, 2 massagestands met massagestoel, 12 winkelstands en 8 promotietafels. Reservering gaat op volgorde van binnenkomst mail. Ook kijk ik of er genoeg variatie is en dat er niet teveel van hetzelfde staat. 

* Bij elke tafel mag maar 1 standhouder aanwezig zijn, uitgezonderd winkelstands en behandelstands (maximaal 2 standhouders).

* Tarief beurs 2018:
Het tarief voor de beurs van 2018 bedraagt 50 euro. 

* Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursdag aanwezig te zijn van start opbouw tot eind opruimen. Bij de dagbeurs zijn de tijden als volgt: 9.30 tot 11.00 opbouwen, 11.00 tot 17.00 beurs en 17.00 tot 18.00 opruimen.

* Drinken is niet ´gewoon´ te verkrijgen. Er wordt op locatie gewerkt met drankmunten. Deze munten kosten 2,50 per munt (koffie/thee/frisdrank) te verkrijgen bij onze kassa. De eerste 3 munten zit bij de standhuur in. Dus per betaalde standhoudersplaats 3 munten! Bij voorkeur pinnen!

* Afmeting tafels:
´promotie´stand  tafel 1.30 x 70 inclusief 3 stoelen, winkelstand 2.60 x 70 inclusief 2 stoelen, behandelstand 2.00 x 70 + tafel 1.30 x 70 inclusief 3 stoelen, massagestand tafel 1.30 x 70 inclusief plek voor massagestoel. Het meenemen van eigen tafeltjes etc is niet mogelijk!

* Reclame: het evenement staat vermeldt op facebook. 3 weken voor het evenement zal het evenement worden gepromoot via een facebookadvertentie (flevoland, utrecht, amsterdam en gelderland en voor vrouwen tussen 25 en 55 jaar). Ook bij diverse pagina´s in Almere wordt het evenement gemeld. En op de evenementenkalender nederland. Er worden flyers verspreidt onder de standhouders, grotere supermarkten, sportschool en locatie waar de beurs gehouden wordt. Ook wordt gevraagd aan de deelnemende standhouders om het evenement te delen en hiervoor familie, vrienden etc uit te nodigen.

* Deelnemers zijn ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de door, of namens hen ingebrachte goederen en artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico. Massagepraktijk Moksha aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. U dient zelf uw goederen voldoende te verzekeren.