Informatie en Voorwaarden

01-07-2014 00:00

Informatie en Voorwaarden

 

per 1 juli 2014

 

 

 1. Een consulttafel (80 x 80) kost 40,00 euro en een verkoopstand (4 meter) kost 50,00 euro. Op de beurs geldt een maximaal aantal verkoopstands (2 per beurs), een maximaal aantal massagestands bestaande uit 1 tafel en een plek voor een massagestoel (3 per beurs) en een maximaal aantal consulttafels (24 per beurs). Dit om voldoende variatie te hebben qua aanbod.

 

2. Het verschuldigde bedrag dient vooraf, uiterlijk 4 weken voor de beursdatum te zijn betaald onder vermelding van het factuurnummer. Mocht u niet betaald hebben ontvangt u nog een herinneringsmail met het verzoek dit bedrag alsnog te voldoen binnen 3 dagen. Indien dan niet het verschuldigde bedrag is betaald, ontvangt u een mail waarin staat dat uw plek is komen te vervallen.

 

3. Deelname aan de beurs is voor de genoemde dag. Er kan niet verschoven worden.

 

4. Zijn er twee weken voor aanvang van de beurs te weinig aanmeldingen, dan wordt de beurs geannuleerd en krijgt u uw inschrijvingsgeld terug.

 

5. Annuleringsregeling: annuleren tot 2 weken voor de beurs: 50% van het totaal bedrag retour, annuleren vanaf 2 weken voor de beurs tot en met de beursdatum: geen geld retour.

 

6. Wilt u ook een zaalreading geven, geef dit dan duidelijk aan bij uw aanmelding. Er zijn 3 plaatsen beschikbaar hiervoor. Zijn er minder dan 3 aanmeldingen dan worden de zaalreadingen geannuleerd.

Tijden lezingen: 12.00 tot 12.45 uur, 13.15 tot 14.00 uur en 14.30 tot 15.15 uur.

 

7. Er zijn tijden waar je als standhouder aan gebonden bent.

Tijd opbouwen                10.00 – 11.00

Tijd beurs                       11.00 – 17.00

Tijd afbouwen                 17.00 – 18.00

Het zou fijn zijn als u als standhouder de beurs niet verlaat voor 17.00 uur. Dit is storend voor de standhouders die nog bezig zijn en de bezoekers die nog een consult hebben.

 

8. Voor een consult mag u als standhouder maximaal € 15,00 vragen. Het is voor de bezoeker prettig als op uw tafel informatie staat wie u bent, wat u doet en wat de consultprijs is. Wij zullen erop toe zien dat u niet meer vraagt dan dit bedrag (uitgezonderd verkoopstands).

 

9. De beurs staat onder andere vermeldt onder ´evenement Facebook´. Het advies is om daar melding te maken dat u komt als standhouder en wat u gaat doen op de beurs. Het delen van het evenement kan mede zorgen voor voldoende bezoekers.

 

10. De organisator doet er alles aan om zowel voor standhouders als bezoekers te zorgen. Allereerst wordt er een evenement aangemaakt op Facebook. Ook komt er een advertentie in de Diemer Courant inclusief locatie Weesp, Muiden en IJburg. Tevens wordt er geflyerd via de huis-aan-huisbladen. Er zal ook een advertentie worden geplaatst bij Spiritueel Netwerk Nederland, de Spirituele Agenda en Welzijnsplaza.

Terug